Vítejte v obchodě Winkhaus Česká republika

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Winkhaus: obchod.winkhaus.cz

OBSAH:

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODU
 3. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 4. ZPŮSOBY A TERMÍNY PLATEB ZA PRODUKT
 5. NÁKLADY, ZPŮSOBY A TERMÍNY DODÁNÍ PŘÍP. ODBĚRU PRODUKTU
 6. DOSTUPNOST PRODUKTŮ NA SKLADĚ Winkhaus Polska – internetový obchod obchod.winkhaus.cz
 7. REKLAMACE PRODUKTU
 8. ZPŮSOBY MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ REKLAMACÍ, ŠETŘENÍ NÁROKŮ A ZÁSADY PŘÍSTUPU K TĚMTO PROCEDURÁM
 9. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 10. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 12. VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu byly připraveny právníky služby Prokonsumencki.pl. Internetový obchod obchod.winkhaus.cz dbá o práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu vyplývají ze zákona o právech spotřebitele. Ustanovení smluv, která jsou pro spotřebitele méně příznivá než ustanovení daná zákonem o právech spotřebitele, jsou neplatná a místo nich budou použita ustanovení zákona o právech spotřebitelů. Proto také účelem ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek není vyloučit nebo omezit jakákoliv práva spotřebitele, na která mají nárok na základě závazných právních předpisů a případné pochybnosti by měly být vysvětleny ve prospěch spotřebitele. V případě jakéhokoliv nesouladu ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek s výše uvedenými předpisy mají přednost a měly by být použity závazné právní předpisy.

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Internetový obchod dostupný na internetových stránkách obchod.winkhaus.cz je provozován firmou WINKHAUS POLSKA BETEILIGUNGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA se sídlem v Rydzyně (adresa sídla a doručovací adresa: ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna), zapsána v Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod číslem KRS 0000316790. Registrový soud, kde je uložena dokumentace společnosti: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto a Wilda w Poznani, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6970011183, REGON: 410023222, e-mailová adresa: obchod@winkhaus.pl a kontaktní telefon: +420 739 993 352.

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou určeny jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele využívající internetový obchod, pokud nestanoví všeobecné obchodní podmínky jinak.

1.3. Správce osobních údajů zpracovaných v internetovém obchodě v souvislosti realizací ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek je prodejce. Osobní údaje jsou zpracovávany za účelem a po dobu danou principy a zásadami popsanými v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na stránkách internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují zejména pravidla týkající se zpracování osobních údajů správcem v internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a doby zpracování osobních údajů a práv dotčených osob, jakož i informace o používání souborů cookie a analytických nástrojů v internetovém obchodě. Používání internetového obchodu, včetně nákupu, je dobrovolné. Stejně tak je dobrovolné i poskytnutí osobních údajů uživatelem nebo zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu, mimo vyjímky uvedené v zásadách ochrany osobních údajů (uzavření smlouvy a zákonné povinnosti prodávajícího).

1.4. Definice:

1.4.1. DATABÁZE – elektronická služba, databáze obsahuje informace o servisních a montážních firmách, včetně informace o jejich lokalizaci.

1.4.2. BLOG – elektronická služba, internetový blog dostupný v internetovém obchodě a provozovaný poskytovatelem služeb pro všechny návštěvníky internetového obchodu.

1.4.3. PRACOVNÍ DEN – jeden den od pondělí do pátku, kromě státních svátků.

1.4.4. KONTAKTNÍ FORMULÁŘ – elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v internetovém obchodě umožňující kontakt s poskytovatelem služby.

1.4.5. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ – formulář dostupný v internetovém obchodě umožňující vytvoření účtu.

1.4.6. OBJEDNACÍ FORMULÁŘ – elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v internetovém obchodě umožňující zadání objednávky, zejména přidáním produktů do elektronického koše a definování podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.

1.4.7. FORMULÁŘ DOTAZ K PRODUKTU – elektronická služba, formulář dostupný v internetovém obchodě umožňující odeslat dotaz prodejci na produkt.

1.4.8. ZÁKAZNÍK – (1) fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům a v případech stanovených obecně platnými předpisy i fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům, (2) právnická osoba nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost, která uzavřela nebo má v úmyslu uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím.

1.4.9. OBČANSKÝ ZÁKONÍK – zákon Občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964 (Sb. z. 1964 č. 16, bod 93 ve znění pozdějších předpisů).

1.4.10. ÚČET – elektronická služba, kolekce zdrojů v informačním systému poskytovatele služeb chráněná individuálním přihlašovacím jménem a heslem poskytnutým uživatelem, kde se shromažďují údaje poskytnuté zákazníkem a informace o objednávkách vytvořených v internetovém obchodě.

1.4.11. NEWSLETTER – elektronická služba, služba elektronické distribuce poskytovaná provozovatelem služby prostřednictvím e-mailu. Tato umožňuje všem uživatelům, kteří si službu objednali, automaticky cyklicky přijímat od poskytovatele následná vydání zpravodaje obsahující informace o produktech, novinkách a akcích v internetovém obchodě.

1.4.12. HODNOCENÍ PRODUKTU - elektronická služba, funkce internetového obchodu, která vám umožňuje přidat hodnocení produktu ve formě hvězdiček a popisu.

1.4.13. PRODUKT - movitý předmět dostupný v internetovém obchodě, na který se vztahuje kupní smlouva mezi zákazníkem a prodejcem.

1.4.14. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – tyto všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu.

1.4.15. INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod poskytovatele služeb dostupný na internetové adrese: obchod.winkhaus.cz

1.4.16. PRODEJCE, POSKYTOVATEL SLUŽEB – WINKHAUS POLSKA BETEILIGUNGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA se sídlem v Rydzyně (sídlo a adresa služby: ul. Przemysłowa 1, 64‑130 Rydzyna), zapsána v Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod číslem KRS 0000316790. Registrový soud, kde je uložena dokumentace společnosti: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto a Wilda v Poznani, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6970011183, REGON: 410023222, e-mailová adresa: obchod@winkhaus.pl a kontaktní telefon: +420 739 993 352.

1.4.17. KUPNÍ SMLOUVA – smlouva o prodeji produktu uzavíraná nebo uzavřená mezi zákazníkem a prodejcem prostřednictvím internetového obchodu.

1.4.18. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná elektronicky provozovatelem služby prostřednictvím internetového obchodu.

1.4.19. UŽIVATEL – (1) fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům a v případech stanovených obecně platnými předpisy i fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům, (2) právnická osoba nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost, která používá nebo má v úmyslu používat elektronickou službu.

1.4.20. ZÁKON O PRÁVECH SPOTŘEBITELE – zákon o právech spotřebitele ze dne 30. května 2014 (Sb. z. 2014 č. 827, ve znění pozdějších předpisů).

1.4.21. OBJEDNÁVKA – prohlášení o vůli zákazníka uzavřít kupní smlouvu s prodejcem na produkty podané prostřednictvím objednávkového formuláře.

 

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODU

2.1. V internetovém obchodě jsou k dispozici následující elektronické služby: účet, objednávkový formulář a newsletter.

2.1.1. Účet – používání účtu uživatelem je možné po provedení následujících kroků - (1) vyplnění registračního formuláře, (2) kliknutí na pole „Vytvořit účet“ a (3) potvrzení vůle vytvořit účet pomocí odkazu zaslaného automaticky prostřednictvím e-mailu. V registračním formuláři je nutné, aby uživatel uvedl následující údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu a heslo.

2.1.1.1. Elektronická služba Účet je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Uživatel může kdykoli a bez udání důvodu účet smazat (zrušení účtu) zasláním příslušného požadavku poskytovateli služby, především e-mailem na adresu: obchod@winkhaus.pl, případně písemně na adresu: ul. Przemysłowa 1, 64 130 Rydzyna.

2.1.2. Objednávkový formulář – používání objednávkového formuláře zákazníkem se počíná momentem vložení prvního produktu do elektronického košíku internetového obchodu. Objednávka je zadána poté, co zákazník provede následující kroky - (1) vyplní objednávkový formulář a (2) klikne na odkaz „OBJEDNAT“ po vyplnění objednávkového formuláře. Do té doby je možné zadané údaje upravovat (při vyplněňování formuláře se řiďte zobrazenými zprávami a informacemi). V objednávkovém formuláři je nutné, aby zákazník vyplnil nezbytné údaje: jméno a příjmení / název firmy, adresu (ulice, popisné číslo, PSČ, město), e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a údaje týkající se kupní smlouvy: produkt (y), množství, místo a způsob doručení a způsob platby. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebitelé, je nutné uvést i název firmy a DIČ.

2.1.2.1. Elektronická služba Objednávkový formulář je poskytována bezplatně, má jednorázový charakter a je ukončena v okamžiku, kdy je objednávka prostřednictvím služby odeslána, případně kdy zákazník zadávání objednávky předčasně ukončí.

2.1.3. Newsletter – odběr obecného zpravodaje (Newsletteru) je podmíněno zasáním e-mailové adreasy pro odběr a kliknutím na odkaz „Přihlásit se k odběru“ ve spodní části hlavní stránky internetového obchodu. Odběr zpravodaje (Newsletteru) pro montážní a servisní firmy je možné po zadání a odeslání: emailové adresy pro odběr, jména, příjmení a názvu firmy na stránce https://obchod.winkhaus.cz/cz/chci_se_stat_servisnim_partnerem.

2.1.3.1. Elektronická služba Newsletter je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Příjemce služby má možnost kdykoli a bez udání důvodu odhlásit odběr zpravodaje (zrušení odběru zpravodaje) zasláním příslušného požadavku poskytovateli služeby, především e-mailem na adresu: obchod@winkhaus.pl, případně kliknutím na tlačítko „Odhlásit se“, které je součástí Newsletteru.

2.1.4. Kontaktní formulář – použití kontaktního formuláře je možné přechodem na záložku „Kontakt“ na stránkách internetového obchodu, (1) vyplněním kontaktního formuláře a (2) následným kliknutím na odkaz „Odeslat“. V kontaktním formuláři je nutné, aby zákazník uvedl následující údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu a obsah zprávy adresované poskytovateli služeb. Zákazník může také uvést kontaktní telefonní číslo.

2.1.4.1. Služba elektronického kontaktního formuláře je poskytována bezplatně, má jednorázový charakter a je ukončena v okamžiku, kdy je zpráva prostřednictvím služby odeslána, případně kdy zákazník zadávání předčasně ukončí.

2.1.5. Formulář Dotaz k produktu – použití kontaktního formuláře je možné přechodem na vybraný produkt v internetovém obchodě, (1) kliknutím na odkaz „Dotaz na produkt“, (2) vyplněním formuláře a (3) následným odesláním pomocí odkazu „Zaslat dotaz“. Do té doby je možné zadané údaje upravovat (při vyplňování formuláře se řiďte zobrazenými zprávami a informacemi). Ve formuláři Dotaz k produktu je nutné, aby zákazník uvedl obsah dotazu a vyplnil nezbytné údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

2.1.5.1. Elektronická služba Formulář Dotaz k produktu je poskytována bezplatně, má jednorázový charakter a je ukončena v okamžiku, kdy je dotaz prostřednictvím služby odeslán, případně kdy zákazník zadávání předčasně ukončí.

2.1.6. Hodnocení produktu – elektronická služba Hodnocení produktu je dostupné každému návštěvníkovi internetového obchodu na stránce daného produktu. K provedení hodnocení jsou potřeba následující kroky - (1) přejít na záložku „Recenze“, (2) vyplnit formulář pro přidání hodnocení a (3) potvrzení kliknutím odkaz „Odeslat recenzi “. Hodnocení je zveřejněno po schválení poskytovatelem služby. Ve formuláři pro hodnocení je nutné ohodnotit produkt formou hvězdiček (1-5), uvést přezdívku a obsah hodnocení (popis stanoviska). Není povoleno zveřejňovat názory, které porušují zákon, zásady sociálního soužití, zásady etikety a názory, které obsahují nepravdivé informace nebo mohou uvádět jiné uživatele služby v omyl. Není také povolen reklamní obsah nebo přímá či nepřímá propagace jiných internetových obchodů. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo nezveřejnit hodnocení, která porušují výše uvedená pravidla.

2.1.6.1. Služba elektronického hodnocení produktu je poskytována, má jednorázový charakter a je ukončena v okamžiku, kdy je hodnocení produktu dokončeno, případně kdy zákazník zadávání předčasně ukončí.

2.1.7. Blog - používání blogu je k dispozici každému návštěvníkovi internetového obchodu. Přidávání komentářů k jednotlivým článkům blogu je však přístupné jen zákazníkům internetového obchodu, kteří mají zřízený účet a jsou pod svým účtem přihlášeni.

2.1.7.1. Poskytovatel služby umožňuje zákazníkům přihlášeným prostřednictvím svého účtu k internetovému obchodu přidávat komentáře k jednotlivým článkům blogu. Komentáře uživatelů vyjadřují pouze jejich vlastní názor a nepředstavují názor poskytovatele služby. Není povoleno zveřejňovat komentáře, které porušují zákon, zásady sociálního soužití, zásady etikety a komentáře, které obsahují nepravdivé informace nebo mohou uvádět jiné uživatele služby v omyl. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

2.1.7.2. Poskytovatel služby dodržuje zák. 1, čl. 14 zákona o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (Sbírka zákonů 2002 č. 144, odst. 1204, ve znění pozdějších předpisů) podle kterého, ten kdo zpřístupní systémové prostředky pro účely ukládání dat uživatelem, nenese odpovědnost za uložená data, pokud si není si vědom protiprávní povahy údajů nebo s nimi souvisejících aktivit. V případě obdržení oficiální oznámení nebo získají spolehlivé informace o protiprávní povaze údajů nebo s nimi souvisejících aktivit je poskytovatel povinen okamžitě zabránit přístupu k těmto údajům.

2.1.7.3. Elektronická služba Blog je poskytována zdarma. Uživatel může službu kdykoli a bez udání důvodu přestat používat zavřením internetového prohlížeče.

2.1.8. Databáze – procházení databáze servisních a montážních firem je možné kliknutím na záložku „Okna Servis Pomoc“ v internetovém obchodě. Pokud provozujete firmu provozující servisní nebo montážní činnost v oblasti okenních služeb a máte zájem o přidání do naší partnerské databáze, může nás za tímto účelem kontaktovat např. prostřednictvím kontaktního formuláře.

2.1.8.1. Elektronická služba Databáze je poskytována zdarma. Uživatel může procházení databáze kdykoliv ukončit bez udání důvodu zavřením internetového prohlížeče. Uživatel, jehož společnost je zapsána v databázi, má možnost kdykoli a bez udání důvodu zaslat poskytovateli služeb žádost o odstranění své společnosti z databáze. V případě obdržení takového požadavku poskytovatel služby neprodleně odstraní informace o společnosti uživatele z databáze.

2.2. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s informačním systémem používaným poskytovatelem služeb: (1) počítač, notebook, chytrý telefon, tablet nebo jiné multimediální zařízení s přístupem na internet, (2) přístup k elektronické poště, (3) aktuální internetový prohlížeč (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari nebo Microsoft Edge), (4) povolení cookies a podpory Javascriptů v internetovém prohlížeči.

2.3. Uživatel je povinen používat internetový obchod způsobem, který je v souladu se zákonem a dobrými mravy s ohledem na osobní práva, autorská práva a duševní vlastnictví poskytovatele služeb a třetích stran. Uživatel je povinen zadávat údaje v souladu se skutečností. Uživateli je zakázáno poskytovat nelegální obsah.

2.4. Postup při reklamaci elektronických služeb:

2.4.1. Reklamace související s poskytováním elektronických služeb poskytovatelem a další reklamace související s provozováním internetového obchodu (s výjimkou procedury reklamace produktu, která je uvedena v bodě 6 Všeobecných podmínek) může zákazník podat například:

2.4.1.1. písemně na adresu: ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna

2.4.1.2. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: obchod@winkhaus.pl.

2.4.2. Doporučujeme uživateli v popisu reklamace uvést: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum vzniku závady, (2) žádosti uživatele a (3) kontaktní údaje na osobu, která reklamaci podala - to usnadní a urychlí posouzení reklamace poskytovatelem služby. Požadavky uvedené výše jsou pouze doporučení a nemají vliv na skutečnost reklamací podaných bez poskytnutí doporučeného popisu reklamace.

2.4.3. Poskytovatel služby reaguje na reklamace neprodleně, nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejího podání.

 

3. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dochází poté, co zákazník vytvořil v internetovém obchodě objednávku pomocí objednávkového formuláře v souladu s bodem 2.1.2 Všeobecných obchodních podmínek.

3.2. Cena produktu zobrazená na stránkách internetového obchodu je dle výběru zákazníka uvedena v českých korunách, v EUR nebo v polských zlotých včetně DPH. Celková cena za zboží, které je předmětem objednávky, je uvedena včetně DPH, nákladů za doručení (poplatky za dopravu, dodání a poštovní služby), případně dalších nákladů. Pokud výši poplatků nelze určit, je zákazník informován o povinnosti platby těchto poplatků na stránkách internetového obchodu při zadávání objednávky, v případě že zákazník vyjádří vůli být vázán kupní smlouvou.

3.3. Procedura uzavření kupní smlouvy v internetovém obchodě pomocí objednávkového formuláře

3.3.1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dochází poté, co zákazník vytvoří objednávku v internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2 Všeobecných obchodních podmínek.

3.3.2. Po vytvoření objednávky prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a zároveň ji přijímá ke zpracování. Potvrzení přijetí objednávky ke zpracování probíhá zasláním e-mailu zákazníkovi na příslušnou e-mailovou adresu, která byla uvedena při zadávání objednávky. E-mail obsahuje zejména potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky a předání ke zpracování a potvrzení uzavření kupní smlouvy. Po obdržení výše uvedeného e-mailu dochází k uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

3.4. Konsolidace, ochrana a zpřístupnění obsahu kupní smlouvy zákazníkovi je realizována (1) zveřejněním těchto všeobecných obchodních podmínek na stránkách internetového obchodu a (2) zasláním e-mailové zprávy, o uvedené v bodě

3.3.2. Všeobecných obchodních podmínek. Obsah kupní smlouvy je také uložen a zabezpečen v informačním systému internetového obchodu prodávajícího.

 

4. ZPŮSOBY A TERMÍNY PLATEB ZA PRODUKT

4.1. Prodejce umožňuje zákazníkovi následující způsoby platby při uzavření kupní smlouvy:

4.1.1. Platba dobírkou při převzetí zboží.

4.1.2. Platba hotově při osobním odběru.

4.1.3. Platba převodem na bankovní účet prodejce.

4.1.4. Elektronické platby a platby kartou prostřednictvím služby GoPay. Službu platební brány zajišťuje: GOPAY s.r.o. (Planá 67, 370 01 Planá)

4.2. Termín platby:

4.2.1. Pokud zákazník zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbu nebo platbu kartou, je zákazník povinen provést platbu do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

4.2.2. Pokud zákazník zvolí platbu dobírkou při doručení nebo v hotovosti při osobním odběru, je povinen provést platbu při převzetí zboží.

 

5. NÁKLADY, ZPŮSOBY A TERMÍNY DODÁNÍ (ODBĚRU) ZBOŽÍ

5.1. Zboží je možné dodat v rámci České republiky.

5.2. Pokud kupní smlouva nestanoví jinak, je dodání zboží zákazníkovi zpoplatněno. Náklady na dodání zboží (včetně poplatků za přepravu, doručení a poštovní služby) jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu v záložce Doprava nebo při zadávání objednávky.

5.3. Osobní odběr zboží zákazníkem je bezplatný.

5.4. Prodávající poskytuje zákazníkovi následující způsoby doručení nebo odběru produktu:

5.4.1. Zaslání kurýrní službou - platba předem, zaslání kurýrní službou - platba dobírkou.

5.4.2. Zaslání na výdejní místo (ParceShop) - platba předem, zaslání na výdejní místo (ParceShop) - platba dobírkou.

5.4.3. Osobní odběr na adrese: ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna – v pracovní dny od 8:00 do 16:00.

5.5. Dodání zboží zákazníkovi je realizováno do 6 pracovních dnů (včetně přípravy, odeslání a přepravy) u produktů, které jsou označeny skladem. U zboží, které není skladem, je dodací lhůta zboží do šesti týdnů, pokud v popisu daného produktu nebo při zadávání objednávky není uveden termín kratší. Počátek dodací lhůty pro dodání zboží zákazníkovi se počítá následovně:

5.5.1. Pokud zákazník zvolil způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou, začíná termín dodání běžet dnem připsání platby na bankovní nebo zúčtovací účet prodávajícího.

5.5.2. Pokud zákazník zvolil způsob platby dobírkou, začíná termín dodání běžet dnem uzavření kupní smlouvy.

5.6. Příprava zboží pro osobní odběr zákazníkem je realizována do 3 pracovních dnů u produktů, které jsou označeny skladem. U zboží, které není skladem, je doba přípravy zboží do šesti týdnů, pokud v popisu daného produktu nebo při zadávání objednávky není uveden termín kratší. V momentě, kdy je zboží připraveno k odběru je zákazník informován prodejcem. Počátek lhůty pro přípravu zboží k odběru zákazníkem se počítá následovně:

5.6.1. Pokud zákazník zvolil způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou, začíná termín přípravy běžet dnem připsání platby na bankovní nebo zúčtovací účet prodávajícího.

5.6.2. Pokud zákazník zvolil způsob platby dobírkou, začíná termín přípravy běžet dnem uzavření kupní smlouvy.

 

6. DOSTUPNOST PRODUKTŮ NA SKLADĚ Winkhaus Polska – internetový obchod obchod.winkhaus.cz

6.1. Všechny produkty v obchodě mají stav dostupnosti, který je vidět na kartě produktu.

6.2. Informace o dostupnosti produktu jsou orientační a nepředstavují skutečný stav zásob.

6.3. Informace o dostupnosti produktů se v internetovém obchodě aktualizují třikrát denně. To znamená, že v okamžiku zadání objednávky již produkt nemusí být k dispozici.

6.4. Přesné informace o dostupnosti produktu získáte dotazem na zaměstnance obchodu. K tomuto účelu můžete použít funkci „Dotaz na produkt“, která je dostupná na kartě produktu nebo zasláním e-mailu na adresu obchod@winkhaus.pl. Telefonický kontakt na obchod je +420 739 993 352.

6.5. Stavy dostupnosti na kartách produktů:

Dostupný
Zboží je dostupné na skladě ve větším množství než 20 ks.
Informace o dostupnosti produktu jsou orientační a nepředstavují skutečný stav zásob. V okamžiku zadání objednávky již produkt nemusí být k dispozici. V případě nedostupnosti objednaného produktu vás budeme informovat e-mailem o přibližném termínu dodání.

Malé množství
Zboží je dostupné na skladě v malém množství do 20 ks.
Informace o dostupnosti produktu jsou orientační a nepředstavují skutečný stav zásob. V okamžiku zadání objednávky již produkt nemusí být k dispozici. Kontaktujte prosím pracovníky obchodu a zkontrolujte, zda je produkt skladem. V případě nedostupnosti objednaného produktu vás budeme informovat e-mailem o přibližném termínu dodání.

Na objednávku
Produkt není skladem nebo je k dispozici pouze na speciální objednávku. Termín dodání může být delší. Po zadání objednávky vás budeme informovat e-mailem o přibližném termínu dodání. Informace o dostupnosti produktu jsou orientační a nepředstavují skutečný stav zásob. Obraťte se na zaměstnance obchodu a zjistěte přibližný termín dodání.   

6.6. Všechny stavy dostupnosti produktu jsou orientační a nepředstavují skutečný stav zásob. Kontaktujte prosím pracovníky obchodu a zkontrolujte, zda je produkt skladem.

6.7. V případě nedostupnosti objednaného produktu vás budeme informovat e-mailem o přibližném termínu dodání.

 

7. REKLAMACE PRODUKTU

7.1. Základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči zákazníkovi, pokud má prodaný produkt fyzickou nebo právní vadu (záruka), jsou definovány obecně platnými zákony, zejména občanským zákoníkem (včetně článků 556-576 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající je povinen dodat zákazníkovi produkt bez vad.

7.3. Zákazník může podat reklamaci například:

7.3.1. písemně na adresu: ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna

7.3.2. elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu: obchod@winkhaus.pl

7.4. Doporučujeme, aby zákazník v popisu reklamace uvedl: (1) informace o objednávce a kontaktní údaje zákazníka, (2) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum výskytu vady, (3) požadavek na způsob uvedení produktu do souladu s kupní smlouvou, návrh na snížení ceny nebo žádost o odstoupení od kupní smlouvy, (4) kontaktní údaje na osobu podávající reklamaci. Usnadní to a urychlí posouzení reklamace prodávajícím. Doporučení uvedená výše mají pouze formu nezávazných pokynů a žádným způsobem neovlivňují skutečnost reklamací podaných bez poskytnutí doporučených informací.

7.5. Prodávající reaguje na reklamaci zákazníka neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání. Pokud zákazník, který je spotřebitelem uplatňující práva vyplývajících ze záruky, požadoval výměnu věci, odstranění vady nebo předložil prohlášení o snížení ceny s uvedením částky, o kterou má být cena snížena a prodejce neodpověděl na tuto žádost do 14 kalendářních dnů, má se za to, že tuto žádost považuje za oprávněnou.

7.6. Zákazník, který uplatňuje práva vyplývající ze záruky, je povinen doručit vadný produkt na adresu: ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna. V případě zákazníka, který je spotřebitelem, nese náklady na doručení produktu prodávající. Doporučujeme, aby zákazník společně s reklamovaným produktem uvedl v zásilce informace o objednávce a kontaktní údaje zákazníka, které umožní identifikaci objednávky a přiřazení produktu ke konkrétní reklamaci. Doporučení uvedená výše mají pouze formu nezávazných pokynů a žádným způsobem neovlivňují skutečnost reklamací podaných bez poskytnutí doporučených informací. Pokud by doručení produktu zákazníkem, který je spotřebitelem, bylo vzhledem k typu produktu nebo způsobu jeho montáže příliš obtížné, je zákazník povinen produkt zpřístupnit prodávajícímu v místě, kde se produkt nalézá.

7.7. Podle čl. 558 § 1 občanského zákoníku je odpovědnost prodávajícího vyplývající ze záruky na produkt vůči zákazníkovi, který není spotřebitelem vyloučena.

 

8. ZPŮSOBY MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ REKLAMACÍ, ŠETŘENÍ NÁROKŮ A ZÁSADY PŘÍSTUPU K TĚMTO PROCEDURÁM

8.1. Podrobné informace o možnosti zákazníka, který je spotřebitelem, využívat mimosoudní způsoby řešení reklamací, uplatnění nároků a pravidla přístupu k těmto postupům, jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

8.2. K dispozici je také kontaktní místo předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele (telefon: +48 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl nebo doručovací adresa: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Varšava), jehož úkolem je mimo jiné poskytování pomoci spotřebitelům ve věcech týkajících se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

8.3. Spotřebitel má tyto možnosti při využití mimosoudního způsobu řešení reklamace a uplatnění nároků: (1) žádost o řešení sporu u stálého spotřebitelského rozhodčího soudu (více informací na stránce: http://www.spsk.wiih.org.pl /), (2) žádost o mimosoudní řešení sporu inspektorovi obchodní inspekce vojvodství (více informací na stránkách inspektora příslušného pro místo podnikání prodávajícího a (3) pomoc (městského) ombudsmana vojvodství pro spotřebitele nebo sociální organizace, mezi jejichž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele (včetně Federace spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů). Poradenství je poskytováno mimo jiné e-mailem na adrese tips@dlakonsumentow.pl a na čísle zákaznické linky +48 801 440 220 (linka je k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 18:00, poplatek za připojení dle tarifů operátora).

8.4. Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je dostupná internetová platforma pro řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR jsou interaktivní a vícejazyčné internetové stránky s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a podnikatele usilující o mimosoudní urovnání sporu týkajících se smluvních závazků vyplývajících z internetové smlouvy o prodeji nebo smlouvy o poskytování služeb (více informací na stránce samotné platformy nebo na internetové adrese Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

9. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může od ní do 14 kalendářních dnů odstoupit bez uvedení důvodu a bez vzniku nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v bodě 8.8 Všeobecných obchodních podmínek. Ke splnění termínu stačí zaslat oznámení před jeho vypršením. Oznámení o odstoupení od smlouvy lze podat například:

9.1.1. písemně na adresu: ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna,

9.1.2. elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu obchod@winkhaus.pl.

9.2. Příklad vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze 2 zákona o právech spotřebitelů a je navíc k dispozici v bodě 11 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Spotřebitel může použít vzorový formulář, ale není to povinné.

9.3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:

9.3.1. U smlouvy, ve které prodávající vydává produkt a je povinen převést jeho vlastnictví (např. kupní smlouvou), běží lhůta pro odstoupení od okamžiku převzetí produktu spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou jinou než dopravce. V případě smlouvy, která obsahuje více produktů a tyto jsou doručovány samostatně, v dávkách nebo po částech je lhůta počítána od převzetí posledního produktu, dávky nebo části. Pokud smlouva spočívá v pravidelné dodávce produktů po určenou dobu, bere se počátek lhůty pro odstoupení od převzetí první z produktů.

9.3.2. U ostatních smluv začíná lhůta pro odstoupení běžet dnem uzavření smlouvy.

9.4. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neplatnou.

9.5. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny jím provedené platby, včetně nákladů na dodání produktu (mimo dodatečné náklady vyplývající ze způsobu doručení zvoleného spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější standardní způsob doručení dostupný v internetovém obchodě). Prodávající použije pro vrácení platby stejný způsob, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nepředstavuje žádné náklady. Pokud prodávající nenabídl, že si produkt od spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb spotřebiteli, dokud nebude produkt vrácen nebo dokud spotřebitel neposkytne důkaz o jeho odeslání, podle toho, která událost nastane dříve.

9.6. Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit produkt prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené prodávajícím k vyzvednutí, pokud prodávající nabídl, že si produkt vyzvedne sám. Ke splnění termínu stačí vrátit produkt před jeho uplynutím. Spotřebitel může vrátit produkt na následující adresu: ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna. Doporučujeme, aby spotřebitel společně s produktem uvedl v zásilce informace o objednávce a kontaktní údaje zákazníka, které umožní identifikaci objednávky a přiřazení produktu ke konkrétnímu vrácení. Doporučení uvedená výše mají pouze formu nezávazných pokynů a nemají vliv na skutečnost odstoupení od smlouvy.

9.7. Spotřebitel je odpovědný za snížení hodnoty produktu důsledkem jeho používání způsobem, který jde nad rámec toho, co je nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování produktu.

9.8. Možné náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které je spotřebitel povinen nést:

9.8.1. Pokud spotřebitel zvolil jiný způsob doručení produktu, než je nejlevnější standardní způsob doručení dostupný v internetovém obchodě, prodávající není povinen refundovat dodatečné náklady vzniklé spotřebiteli.

9.8.2. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení produktu. V případě produktů, které nelze zaslat zpět běžným způsobem (nadrozměrné zásilky), může spotřebitel nést vyšší náklady na vrácení.

9.8.3. V případě produktu, který je službou, jejíž plnění začalo na výslovnou žádost spotřebitele před odstoupením od smlouvy, je spotřebitel povinen zaplatit za poskytnuté služby do oznámení odstoupení od smlouvy. Výše platby se vypočítá poměrově dle rozsahu poskytnuté služby vzhledem k ceně nebo odměně dohodnuté ve smlouvě. Pokud je cena nebo odměna nepřiměřená, základem pro výpočet této částky je tržní hodnota poskytované služby.

9.9. Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku v souvislosti se smlouvami:

9.9.1. (1) o poskytování služeb, pokud prodávající plně provedl službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením služby informován, že po provedení služby prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy

(2) kde cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž nemá prodejce kontrolu, a které mohou nastat před odstoupení od smlouvy.

(3) ve kterých je předmětem plnění neprefabrikovaný výrobek vyrobený podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení individuálních požadavků spotřebitele.

(4) ve kterých je předmětem plnění produkt, který rychle podléhá zkáze nebo má krátkou trvanlivost.

(5) ve kterých je předmětem plnění produkt dodávaný v zapečetěném obalu, který po otevření obalu nelze z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů vrátit a balíček byl po dodání otevřen.

(6) ve kterých jsou předmětem plnění produkty, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi.

(7) pokud jsou předmětem plnění alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodání může proběhnout až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech trhu, na kterými nemá prodejce kontrolu.

(8) ve kterých spotřebitel výslovně požádal prodávajícího, aby za ním přišel k naléhavé opravě nebo údržbě. Pokud prodávající poskytne další služby jiné než ty, které požadoval spotřebitel, případně použije jiné produkty než náhradní díly potřebné k opravě nebo údržbě, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy v souvislosti s těmito dodatečnými službami nebo produkty.

(9) jejichž předmětem jsou zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávaný v zapečetěném obalu a obal byl po dodání otevřen.

(10) na doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném.

(11) uzavřené prostřednictvím veřejné dražby

(12) na poskytování ubytovacích služeb, jiných než pro rezidenční účely, přepravy zboží, pronájmu automobilů, stravování, služeb souvisejících s volným časem, zábavy, sportovních nebo kulturních akcí, pokud smlouva stanoví den nebo dobu poskytování služby

(13) na dodání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud plnění začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před odstoupením od smlouvy a spotřebitel byl informován prodávajícím o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

9.10. Ustanovení týkající se spotřebitele obsažená v tomto bodě 8 Všeobecných obchodních podmínek platí od 1. ledna 2021 a pro smlouvy uzavřené od tohoto data také na uživatele nebo zákazníka, který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s jeho podnikáním, pokud obsah této smlouvy naznačuje, že nemá pro tuto osobu profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu vykonávané obchodní činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti.

 

10. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

10.1. Tento bod 9 Všeobecných obchodních podmínek a všechna obsažená ustanovení se týkají a jsou závazná pouze pro zákazníka nebo uživatele, který není spotřebitelem. Od 1. ledna 2021 a pro smlouvy uzavřené od tohoto dne se tento bod netýká fyzické osoby uzavírající smlouva přímo související s její hospodářskou činností, pokud obsah této smlouvy prokazuje, že pro tuto osobu nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu vykonávané obchodní činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti.

10.2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření. K odstoupení od kupní smlouvy může v tomto případě dojít bez udání důvodu a zákazníkovi nevznikají žádné nároky vůči prodávajícímu.

10.3. Prodávající má právo omezit dostupné způsoby platby, včetně požadavku na úplnou nebo částečnou platbu předem, bez ohledu na způsob platby zvolený zákazníkem a skutečnost uzavření kupní smlouvy.

10.4. Uživatel může ukončit smlouvu o poskytování elektronických služeb s okamžitou platností a bez udání důvodu zasláním příslušného oznámení příjemci služby.

10.5. Odpovědnost poskytovatele/prodejce vůči uživateli/zákazníkovi, bez ohledu na jeho právní základ, je omezena a to jak v rámci jednoho nároku, tak i v případě všech nároků celkem, do výše zaplacené ceny a nákladů na doručení dle kupní smlouvy, maximálně však do výše 1 000 PLN. Omezení částky uvedené v předchozí větě se vztahuje na všechny nároky vznesené uživatelem/zákazníkem vůči poskytovateli/prodejci a to i v případě, že neexistuje kupní smlouva nebo nesouvisí s kupní smlouvou. Poskytovatel/prodejce nese odpovědnost vůči uživateli/zákazníkovi pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a nenese odpovědnost za ušlý zisk. Prodávající rovněž nenese odpovědnost za zpoždění při přepravě zásilky.

10.6. Jakékoli spory vzniklé mezi prodejcem/poskytovatelem a zákazníkem/uživatelem budou předloženy příslušnému soudu podle sídla prodejce/poskytovatele.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu se uzavírají v českém jazyce.

11.2. Změna Všeobecných obchodních podmínek:

11.2.1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit Všeobecné obchodní podmínky ze závažných důvodů, tj.: změny zákona, změny platebních a doručovacích metod a to v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují implementaci ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.

11.2.2. V případě uzavírání smluv na dobu neurčitou na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek (např. poskytování elektronické služby - Účet) jsou změněné předpisy pro uživatele závazné, pokud splňují požadavky uvedené v čl. 384 a 384 [1] občanského zákoníku. To znamená, že uživatel byl řádně informován o změnách a nevypověděl smlouvu do 15 kalendářních dnů ode dne oznámení. V případě, že změna Všeobecných obchodních podmínek povede k zavedení jakýchkoli nových poplatků nebo ke zvýšení stávajících poplatků, má uživatel právo od smlouvy na dobu neurčitou odstoupit.

11.2.3. V případě uzavření smlouvy jiné povahy než smlouvy na dobu neurčitou (např. kupní smlouva) na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek nebudou změny Všeobecných obchodních podmínek nijak narušovat práva nabytá uživateli/zákazníky před datem účinnosti změny Všeobecných obchodních podmínek. Změny Všeobecných obchodních podmínek nebudou mít vliv zejména na již vytvořené nebo vyřízené objednávky a realizované nebo provedené kupní smlouvy.

11.3. Ve věcech, na které se nevztahují Všeobecné obchodní podmínky, se uplatní obecně platná ustanovení polského práva, zejména: občanský zákoník, zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (Sb. z. 2002 č. 144, bod 1204, ve znění pozdějších předpisů), zákon o právech spotřebitelů a další příslušná ustanovení obecně platných zákonů.

 

12. VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(PŘÍLOHA Č. 2 K ZÁKONU O PRÁVECH SPOTŘEBITELE)


Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy
(tento formulář je potřeba vyplnit a odeslat pouze v případě, chcete-li odstoupit od smlouvy)

–    Adresát:

WINKHAUS POLSKA BETEILIGUNGS sp. z o.o. sp.k.
ul. Przemysłowa 1,64-130 Rydzyna 

obchod.winkhaus.cz
obchod@winkhaus.pl

–    Já / My (*) tímto informuji / informujeme (*) o mém / našem odstoupení od kupní smlouvy následujících položek (*) smlouvy na dodání následujících položek (*) smlouvy o dílo zahrnující provedení následujících položek (*) / smlouvy na poskytnutí následující služby (*)

–    Datum uzavření smlouvy (*)/odběru (*)

–    Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů)

–    Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

–    Podpis spotřebitele (spotřebitelů) - pouze pokud je formulář zaslán v tištěné podobě)

–    Datum

(*) Nehodící se škrtněte

 

Všeobecné obchodní podmínky byly publikovány: 12.04.2021