Vítejte v obchodě Winkhaus Česká republika

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů a podmínky používání internetového obchodu www.winkhaus.cz/obchod

provozovaného společností Winkhaus Polska Beteiligungs s ručením omezeným se sídlem v Rydzyně


Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou informační doložkou o zpracování osobních údajů zákazníků internetového obchodu Winkhaus a osob využívajících funkce internetového obchodu Winkhaus, jako je kontaktní formulář, nebo hodnocení produktů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na zpracování osobních údajů zákazníků společnosti Winkhaus, smluvních partnerů nebo obchodních partnerů prováděných v transakcích mimo internetový obchod. Informace o zpracování osobních údajů zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů v obchodních vztazích mimo internetový obchod lze nalézt na www.winkhaus.cz na kartě Informace GDPR.

Informace o zpracování osobních dat v souvislosti s fungováním našich webových stránek najdete také v dokumentu Ochrana osobních údajů a podmínky používání internetových portálů společnosti Winkhaus Polska Beteiligungs sp. Z o.o. se sídlem v Rydzyně, pod odkazem Politika soukromí.


1. Ochrana údajů ve zkratce

 Obecné informace

Následující informace popisují způsob nakládání s Vašimi osobními údaji při používání našeho internetového obchodu. Podrobné informace týkající se ochrany údajů jsou uvedeny v následující politice soukromí.

Shromažďování a zpracování údajů na našich internetových stránkách

Kdo je subjekt odpovídající za zpracování údajů na těchto internetových stránkách?

Údaje na těchto stránkách zpracovává jejich provozovatel. Kontaktní údaje provozovatele stránek naleznete na internetových stránkách v záložce Kontakt.

Jak shromažďujeme Vaše údaje?

Vaše údaje jsou shromažďována zejména tím, že nám je poskytnete např. nákupem zboží nebo vyplněním kontaktního formuláře.

Osobní údaje získáváme také někdy z veřejných rejstříků, jako jsou obchodní či živnostenský rejstřík.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky našimi informačními systémy při procházení našeho internetového obchodu.

Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas návštěvy na stránkách).

K jakým účelům používáme tyto osobní údaje a jak dlouho je zpracováváme?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především za účelem plnění smlouvy v souvislosti s nákupem. V tomto případě zpracováváme osobní údaje ve formě jména, příjmení, adresy, názvu společnosti, daňového identifikačního čísla, telefonního čísla a e-mailové adresy. Údaje jsou zpracovávány až do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky obou stran, ale ne méně než 5 let (z důvodu dodržování ustanovení daňového řádu).

Pokud používáte elektronické platební služby, Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování těchto služeb. Za tímto účelem se zpracovávají následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, název společnosti, daňové identifikační číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, země, název platby, další popis transakce, měna transakce, jazyk transakce, název transakce, název banky, číslo bankovního účtu, číslo platební karty, ID relace, IP adresa, datum přijetí, datum platby. V tomto případě zpracováváme osobní údaje ve formě jména, příjmení, adresy, názvu Vaší společnosti, daňového identifikačního čísla, telefonního čísla a e-mailové adresy. Údaje jsou zpracovávány až do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky obou stran, ale ne méně než 5 let (kvůli dodržení ustanovení daňového zákoníku). Vyměněné osobní údaje jsou k dispozici poskytovatelům platebních služeb, kteří jsou nezávislými správci Vašich osobních údajů.

Pokud si založíte uživatelský účet, zpracovávají se osobní údaje také za účelem vytvoření uživatelského účtu, správy účtů a poskytování podpory uživatelských účtů, včetně technické a IT podpory. Za tímto účelem zpracováváme údaje uvedené ve formuláři, zejména: jméno a příjmení, název společnosti, daňové identifikační číslo, adresa a korespondenční adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. V takovém případě jsou data zpracovávána na základě Vašeho souhlasu až do jejich odvolání, pokud správce nepovažuje za nutné data vymazat dříve.

V případě, že používáte kontaktní formulář, jsou osobní údaje zpracovávány za účelem seznámení se s dotazem a poskytnutí odpovědi. Za tímto účelem se zpracovávají následující osobní údaje: uživatelské jméno (např. jméno a příjmení), e-mail, telefon. V takovém případě jsou data zpracovávána na základě Vašeho souhlasu až do jejich odvolání, pokud správce nepovažuje za nutné data vymazat dříve.

V případě, že používáte formulář pro dotaz na produkt, zpracováváme osobní údaje, abychom mohli odpovědět na Váš dotaz a dále s Vámi komunikovat. Za tímto účelem se zpracovávají následující osobní údaje: uživatelské jméno (např. jméno a příjmení), e-mail, telefon. V takovém případě jsou data zpracovávána na základě Vašeho souhlasu až do jejich odvolání, pokud správce nepovažuje za nutné data vymazat dříve.

V případě hodnocení produktu, budou Vaše osobní údaje zpracovány, pokud jsou tato data obsažena v uživatelském jménu, e-mailové adrese nebo v komentáři. Tato data jsou zpracovávána za účelem správy hodnocení produktů a případně za účelem právního jednání, pokud obsah vloženého příspěvku je nezákonný, nebo porušuje osobní práva jiných subjektů. V takovém případě jsou data zpracovávána na základě Vašeho souhlasu až do jejich odvolání, pokud správce nepovažuje za nutné data vymazat dříve.

V případě komentářů na blogu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, pokud jsou tato data obsažena v uživatelském jménu, e-mailové adrese nebo obsahu komentáře. Data jsou zpracována za účelem správy blogu a za účelem právního jednání v případech, kdy je obsah komentáře nezákonný, nebo porušuje osobní práva jiných subjektů. V takovém případě jsou data zpracovávána na základě Vašeho souhlasu až do jejich odvolání, pokud správce nepovažuje za nutné data vymazat dříve.

Pokud souhlasíte, jsou osobní údaje zpracovávány také za účelem poskytnutí zpravodaje pro zákazníky obchodu, případně i pro poskytování elektronických obchodních a marketingových informací. V tomto případě jsou osobní údaje zpracovávány za účelem zasílání novinek e-mailem. Za tímto účelem jsou zpracovávány následující osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, e-mail. V takovém případě jsou data zpracovávána na základě Vašeho souhlasu až do jejich odvolání, pokud správce nepovažuje za nutné data vymazat dříve.

Pokud s tím souhlasíte, jsou osobní údaje zpracovávány také za účelem zasílání zpravodaje pro servisní firmy, případně i pro poskytování elektronických obchodních a marketingových informací. V případě servisního zpravodaje se zpracovávají osobní údaje poskytnuté ve formuláři, zejména jméno a příjmení, název společnosti a e-mailová adresa. V takovém případě jsou data zpracovávána na základě Vašeho souhlasu až do jejich odvolání, pokud správce nepovažuje za nutné data vymazat dříve. V případě, že použijete možnost umístit Vaše firemní údaje do databáze (seznamu) servisních a montážních firem, nebo do databáze (seznamu) distributorů zabezpečení, budou Vaše osobní údaje zpracovány pro uložení a jsou k dispozici na veřejně dostupném seznamu servisních firemí na webových stránkách https://www.winkhaus.com/cs-cz/servis/partneri v databázi servisních a montážních společností. V případě žádosti o zařazení do databáze (seznamu) servisních firem, nebo do databáze (seznamu) distributorů zabezpečení se zpracovávají Vaše osobní údaje obsažené ve formuláři, zejména: jméno a příjmení, název společnosti, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. V takových případech jsou údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu až do jeho odvolání, pokud správce nepovažuje za nutné data vymazat dříve.

Při uzavírání smluv a v některých případech oprávněného zájmu, naše společnost zkontroluje Vaši bonitu a pojistí pohledávky nebo využívá factoringové služby. Právním základem pro zpracování je v tomto případě oprávněný zájem správce. Osobní údaje jsou zpracovávány, dokud tento zájem neustane.

I v případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, můžete vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů.

Souhlas není nutný, může však způsobit omezení přístupu k určité funkci internetového obchodu.

I v případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli a v jakékoli formě odvolat, například ve formě e-mailu zaslaného na adresu iodo@winkhaus.pl

I v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů mohou být tyto údaje zpracovávány i nadále, bude-li existovat důvod pro jejich zpracování. Takovým důvodem může být zejména oprávněný zájem správce údajů v případě nebezpečí, že dojde k uplatnění nároků. V tomto případě jsou zpracovávány, dokud takový zájem neustane.

Jaká práva ve vztahu k Vašim údajům máte?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména následující práva:

• právo na přístup k vlastním osobním údajům – možnost získat informace o tom, zda a v jakém rozsahu zpracováváme Vaše osobní údaje

• právo na opravu – jsou-li údaje chybné nebo neúplné

• právo získat kopii vlastních osobních údajů, které jsou zpracovávány

• právo na výmaz údajů (právo být zapomenut) – pokud dle Vašeho názoru neexistuje důvod pro zpracování údajů, můžete požádat, abychom je smazali

• právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které zpracováváme právě na základě Vašeho souhlasu, můžete kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů bude pokračovat i přes odvolání souhlasu, bude-li nadále existovat oprávnění pro jejich zpracování

• právo obdržet informace – máte právo být informováni o porušení osobních údajů, jako je na příklad únik osobních údajů

• právo vznést námitku proti zpracování údajů – můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů s ohledem na svou zvláštní situaci a proti přímému marketingu

• právo podat stížnost k dozorovému úřadu – budete-li se domnívat, že osobní údaje zpracováváme neoprávněně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému orgánu

Analytické nástroje a nástroje jiných dodavatelů

Vaše uživatelské chování může být při návštěvě našich stránek analyzováno. Používáme k tomu cookies a tzv. analytický software. Analýza chování uživatele na stránkách probíhá zpravidla anonymně. To, jak budete využívat naše stránky, nesmí vést k tomu, že dojde k Vaší identifikaci. Můžete vyjádřit svůj souhlas analyzováním údajů a můžete znemožnit, aby byla prováděna, a to tak, že nebudete určité nástroje (např. kontaktní formulář) používat. Podrobné informace na toto téma naleznete v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získané na základě uzavřené smlouvy (například při nákupu) zpracováváme do konce promlčecí lhůty pro nároky obou stran na základě smlouvy, ale ne méně než 5 let (kvůli dodržení ustanovení daňového zákoníku).

Osobní údaje, kterou jsou zpracovávané na základě souhlasu, jsou zpracovávány do okamžiku jeho odvolání. Souhlas lze odvolat libovolným způsobem, mj. zasláním e-mailu, což nebude mít vliv na oprávněnost dosavadního zpracování osobních údajů. Tyto osobní údaje mohou být zpracovávány i nadále, a to i přes odvolání souhlasu, bude-li správce oprávněn k jejich zpracování např. na základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, což se týká na příklad situací porušení práva subjektem údajů nebo ochrany před nároky.


2. Všeobecné pokyny a povinné informace

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů na tomto webu je:

Winkhaus Polska Beteiligungs komanditní společnost s ručením omezeným

Sídlo společnosti: 64-130 Rydzyna, ul. Przemysłowa 1

Národní soudní rejstřík:

Sąd Rejonowý [okresní soud] Poznań – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [9. Hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku] pod číslem KRS 0000316790, DIČ 6970011183

 

Komplementář – Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z o.o. se sídlem v Rydzynie

Předseda představenstva komplementáře mgr. Ing. Janusz Rodzki

Prokurista Maciej Matella

Telefon: +48 65 52 55 700

E-mail: winkhaus@winkhaus.pl

 

Správcem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s ostatními rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů (např. příjmení, e-mailová adresa atd.).

Právo podat stížnost orgánu dohledu

V případě porušení předpisů o ochraně osobních údajů je poškozená osoba oprávněna podat stížnost příslušnému orgánu, který vykonává dohled nad dodržování těchto předpisů.

Právo na přenos údajů

Můžete požádat, abychom předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě Vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, třetím osobám. Tyto údaje musí být předány v obvykle používaném formátu, který je vhodný pro strojové čtení. Jestliže požádáte o přímý přenos údajů jinému správci, dojde k tomu pouze v případě, je-li takový převod technicky možný.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které odešlete provozovateli webu, používáme šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresa stránky v prohlížeči změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu visacího zámku v okně prohlížeče.

Je-li šifrování SSL nebo TLS aktivní, data, která nám pošlete, nemohou být přečtena třetí stranou.

Informování, blokování, mazání

V souladu s platnými předpisy máte právo na bezplatné informace o Vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci, účelu zpracování údajů a právo kdykoli tyto údaje opravit, zablokovat, nebo vymazat. V takovém případě a také s dalšími dotazy týkajícími se osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené na kartě Kontakt a také přímo kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Nesouhlas s reklamními e-maily

Tímto vyjadřujeme nesouhlas s použitím kontaktních údajů zveřejněných na kartě Kontakt pro zasílání reklam a informačních materiálů, o které jsme výslovně nežádali. Provozovatel webu si vyhrazuje právo podniknout právní kroky v případě zasílání reklamních informací, např. ve formě spamu.


3. Pověřenec pro ochranu údajů

V naší společnosti jsme zřídili funkci pověřence pro ochranu údajů, kterým je:

Marzena Jakimowicz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Winkhaus Polska Beteiligungs komanditní společnost s ručením omezeným

ul. Przemysłowa 1

64-130 Rydzyna

Telefon: +48 661 340 072

E-mail: iodo@winkhaus.pl

 


4. Shromažďování údajů na naších internetových stránkách

Cookies

Webové stránky používají tzv. cookies. Cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Používají se k tomu, aby náš web byl uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které ukládá a používá prohlížeč ve Vašem počítači.

Většina souborů cookie, které používáme, je tzv. relační cookies, které se po vypnutí prohlížeče automaticky odstraní z pevného disku počítače. Ostatní soubory cookie zůstávají na Vašem zařízení a umožňují, aby zařízení bylo rozpoznáno při další návštěvě našeho webu (tzv. „permanentní“ cookies). Můžete nastavit svůj internetový prohlížeč tak, že vždy obdržíte oznámení o ukládání cookies a budete jejich ukládání vždy odsouhlasovat, můžete je také plně zakázat nebo nastavit jejich automatické smazání při zavření prohlížeče. V případě vypnutí cookies může dojít k omezení funkčnosti internetových stránek.

Cookies, které jsou nezbytné pro elektronickou komunikaci nebo zajištění určitých funkcí, které si přejete (např. funkce košíku), budou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 bod f GDPR. Provozovatel stránek má oprávněný zájem ukládat cookies, aby mohl poskytovat své služby technicky bezchybně a optimálním způsobem. Budou-li ukládány také jiné cookies (např. cookies pro analýzu chování uživatele), potom budou popsány v této Politice soukromí v samostatné kapitole.

Soubory s denními záznamy serveru (soubory server.log)

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace obsažené v tzv. log souborech, které nám Váš prohlížeč předává automaticky. Jedná se o:

• typ prohlížeče a verze prohlížeče

• použitý operační systém

• URL odkazující stránky

• název hostu počítače

• čas dotazu na server

• IP adresa

Tyto údaje neporovnáváme s údaji z jiných zdrojů

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, který umožňuje zpracovávat údaje za účelem plnění smlouvy, nebo za účelem ochrany oprávněných zájmů správce údajů.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře, formuláře pro dotaz na produkt, nebo jiných formulářů, data z formuláře spolu s kontaktními údaji jsou uložena pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů, nebo za účelem, související s danou funkcí (např. přidání entity do databáze servisních společností). Tyto údaje nebudeme bez Vašeho souhlasu poskytovat dál. Pokud zadáte data do databáze (seznamu) servisních a montážních společností nebo do databáze (seznamu) distributorů zabezpečení, Vaše osobní údaje budou zveřejněny na veřejně přístupném webu.

Údaje obsažené v kontaktním formuláři a dalších formulářích jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Potřebujeme pouze jednoduché oznámení zaslané e-mailem. Tím není dotčena oprávněnost zpracování údajů, které proběhlo do doby, než byl souhlas odvolán.

Údaje obsažené v kontaktním formuláři a další formuláře zůstávají v našem vlastnictví, dokud nepožádáte o jejich odstranění, zrušení souhlasu se shromažďováním údajů, nebo pokud přestane existovat účel pro zpracování těchto údajů (např. po ukončení zpracování Vašeho požadavku). Tyto údaje však mohou být dále zpracovávány, a to i přes odvolání souhlasu, existuje-li ze strany správce oprávněný zájem podle čl. 6 doložka 1 písm. f GDPR, což se týká např. situace porušení práva datovým subjektem, kterého se údaje týkají, nebo obrany před nároky.

Data obsažená v kontaktním formuláři a další formuláře mohou být svěřena poskytovatelům serverů, na kterých jsou dotazy ukládány. Takovým poskytovatelem je například společnost provozující server „home.pl“. Poskytovatelé serverů zpracovávají data v rozsahu potřebném k provedení služby, tj. zejména ke správě služby a zajištění provozu služby, jakož i k odstranění jakýchkoli poruch.

Přidávání komentářů na internetových stránkách

Pokud použijete funkci komentáře na blogu nebo hodnocení produktu, uloží se kromě textu Vašeho komentáře také datum vložení komentáře, Vaše e-mailová adresa a nejedná-li se o anonymní zprávu, název uživatele, který jste si zvolili.

Ukládání IP adresy

Funkce komentářů na blogu a funkce recenzí produktů ukládá IP adresy uživatelů, kteří zanechají komentáře. Potřebujeme tato data, abychom byli schopni podniknout právní kroky proti autorovi v případě porušení zákona, jako jsou urážky nebo šíření propagandy.

Doba uchovávání komentářů

Komentáře a související data (např. IP adresa) se ukládají a zůstanou na našem webu, dokud nebude zcela odstraněn komentovaný obsah. K vymazání dojde v případě odvolání souhlasu nebo v případě rozhodnutí správce o vymazání.

Právní důvod

Ukládání komentářů je založeno na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 bod a GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí jednoduché oznámení zaslané e-mailem. Tím není dotčena oprávněnost zpracování údajů, které proběhlo do doby, než byl souhlas odvolán.

Tyto údaje však mohou být dále zpracovávány, a to i přes odvolání souhlasu, existuje-li ze strany správce oprávněný zájem podle čl. 6 doložka 1 písm. f GDPR, což platí např. pro případ porušení zákona subjektem, kterého se údaje týkají, nebo obrany před nároky.


5. Analytické a reklamní nástroje

Google Analytics

Tento web používá funkce Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá soubory cookies. Jedná o textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu způsobu, jakým uživatelé používají internetové stránky. Informace o tom, jak používáte stránky, které budou shromážděny pomocí cookies, jsou zpravidla posílány a ukládány na serveru Google, který se nachází v USA.

Cookies Google Analytics se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 bod f GDPR. Správce osobních údajů má oprávněný zájem provádět analýzu chování uživatelů, aby mohl provést optimalizaci své internetové nabídky a reklamy.

Anonymizace IP

Na těchto internetových stránkách je aktivní funkce anonymizace IP. Díky tomu se IP adresa před posláním do Googlu v USA zkrátí, tento způsob anonymizace se týká území členských států EU a ostatních členských států Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA poslána celá adresa a teprve tam dojde k jejímu zkrácení. Společnost Google bude používat tyto informace o tom, jak používáte internetové stránky, souladu s pokyny provozovatele těchto internetových stránek za účelem zpracování reportů o aktivitě na stránkách a pro realizaci ostatních služeb souvisejících s používáním internetových stránek a internetu ve prospěch provozovatele. IP adresy, kterou pošle Váš prohlížeč, nebudou v rámci Google Analytics porovnávány s ostatními údaji, které Google získá.

Plug-in prohlížeče

Ukládání cookies lze zakázat v nastaveních Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás ale, že v takovém případě nebudou všechny funkce těchto stránek fungovat v plném rozsahu. Shromažďování a zpracování údajů, které vytvoří cookies a které se týkají způsobu, jakým používáte internetové stránky (včetně Vaší IP adresy), ze strany Google můžete také zablokovat pomocí instalace ve svém prohlížeči plug-inu, který je dostupný na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Nesouhlas se shromažďováním údajů

Shromažďování údajů pomocí Google Analytics můžete zabránit kliknutím na níže uvedený odkaz. Bude uložen soubor cookie pro odhlášení, který zablokuje sbírání Vašich dat při příští návštěvě našeho webu: deaktivujte Google Analytics.

Další informace o tom, jak Google Analytics zpracovává uživatelská data, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

Demografické údaje v Google Analytics

Tyto stránky používají funkce "demografické údaje" Google Analytics. Díky tomu lze zpracovat reporty o stáří, pohlaví a zájmech uživatelů stránek. Tyto údaje pocházejí z reklam Google souvisejících se zájmy příjemců a údajů uživatelů pocházejících od jiných dodavatelů. Tyto údaje nelze přiřadit žádné konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoliv vypnout v nastavení na Vašem účtu Google nebo úplně zakázat shromažďování Vašich údajů nástrojem Google Analytics, a to způsobem, který je popsán v odstavci "Nesouhlas se shromažďováním údajů".

Remarketing Google Analytics

Naše stránky používají funkci Remarketing Google Analytics ve spojení s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick. Poskytovatelem těchto služeb je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tato funkce umožňuje porovnat cílové skupiny příjemců reklamy získané díky Remarketingu Google Analytics s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick, které jsou nezávislé na zařízení. Díky tomu se na koncovém zařízení uživatele (např. mobilní telefon) zobrazuje obsah, který odpovídá charakteristikám této osoby dle jejího dřívějšího chování, i když se jedná o jeho jiné zařízení (např. tablet nebo stolní počítač).

Jestliže jste poskytli příslušný souhlas, potom Google porovnává k tomuto účelu historii Vašeho prohlížeče, která obsahuje informace o chování v síti, s historii a aplikacích, které jste používali v rámci Vašeho účtu Google. Díky tomu se Vám může na každém zařízení, na kterém se přihlašujete se svým účtem Google, zobrazit personalizované reklamní sdělení.

Za účelem realizace této funkce Google Analytics shromažďuje identifikátory uživatelů, které jsou ověřené Googlem a které se dočasně porovnávají s našimi údaji v Google Analytics, toto porovnání slouží pro definici a vytváření cílových skupin uživatelů pro zobrazování reklamy nezávislé na zařízení.

Remarketing/cílení nezávislé na zařízení můžete zablokovat tak, že vypnete personalizovanou reklamu ve svém účtu Google; pro tento účel lze použít následující odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Porovnávání údajů shromážděných na Vašem účtu Google se provádí výhradně na základě Vašeho souhlasu, který jste poskytli společnosti Google a který můžete odvolat (čl. 6 odst. 1 bod a GDPR). V případě shromažďování údajů, které nejsou na Vašem účtu Google porovnávány (např. proto, že nemáte účet Google, nebo jste neposkytli souhlas k porovnávání údajů), jsou údaje shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 bod f GDPR. Oprávněný zájem vyplývá z toho, že provozovatel stránek má zájem o anonymizovanou analýzu uživatelů stránek pro reklamní účely.

 

Další informace a předpisy týkající se ochrany údajů naleznete v Politice soukromí firmy Google: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords a Google Conversion Tracking

Tyto stránky používají Google AdWords. AdWord je program pro on-line firemní reklamu firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

V rámci Google AdWords používáme funkci měření konverzí (Conversion Tracking). Po kliknutí na reklamu Google se ve Vašem zařízení uloží cookie, který odpovídá za měření konverzí. Cookie je malý textový soubor, který internetový prohlížeč ponechává na zařízení uživatele. Ke zneplatnění takových cookies dochází po 30 dnech a tyto cookies neslouží pro osobní identifikaci uživatelů. Jestliže uživatel navštívil určité stránky na našem portálu a nedošlo ještě ke zneplatnění cookie, potom se Google i my dozvíme, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tyto stránky.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný cookie. Cookie nemohou být monitorovány internetovými stránkami klientů AdWords. Informace získané pomocí cookies, které odpovídají za měření konverzí, slouží ke zpracování statistik pro klienty AdWords, kteří chtějí měřit konverze. Klienti získávají informace o celkovém počtu uživatelů, kteří kliknuli na jejich reklamu a byli přesměrování na stránky s tagem pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, na jejichž základě by bylo možné identifikovat jednotlivé uživatele. Pokud se nechcete účastnit měření konverzí, můžete tuto funkci zablokovat vypnutím cookies odpovídajících za Google Conversion Tracking v uživatelských nastaveních prohlížeče. V takovém případě nebudou Vaše údaje zahrnuty do statistiky konverzí stránek.

Cookies týkající se konverze se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 bod f GDPR. Správce osobních údajů má oprávněný zájem provádět analýzu chování uživatelů, aby mohl provést optimalizaci své internetové nabídky a reklamy.

Další informace týkající se Google AdWords a Google Conversion Tracking naleznete v Politice soukromí Google: https://policies.google.com/privacy?gl=cs

Prohlížeč si můžete nastavit tak, že budete v jednotlivých případech informováni o jejich použití a budete k tomu poskytovat souhlas, ukládání cookies lze také zablokovat, a to v určitých případech nebo úplně, lze také zapnout automatické mazání souborů cookies při zavření internetového prohlížeče. V případě vypnutí souborů cookie může dojít k omezení funkčnosti stránek.

Facebook Pixel

Pro měření konverzí používají naše stránky kód Facebook Pixel firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Díky tomu lze sledovat chování osob, které budou na stránky přesměrovány z reklamy na Facebooku. Tento kód slouží pro měření účinnosti reklamy na Facebooku pro statistické a marketingové účely a pro optimalizaci marketingových aktivit v budoucnu.

Získané údaje jsou pro nás jako pro provozovatele stránek anonymní, nemůžeme činit žádné závěry umožňující identifikaci uživatelů. Údaje ukládá a zpracovává společnost Facebook, a proto je možné je přiřadit ke konkrétnímu profilu uživatele a Facebook může používat tyto údaje pro vlastní reklamní účely v souladu s vlastní politikou používání údajů. Díky tomu Facebook umožňuje umístění reklamy na svých stránkách i mimo ně. Na takové používání údajů nemáme jako provozovatel stránek vliv.

V Politice ochrany údajů firmy Facebook naleznete více informací o tom, jak chránit své soukromí: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Také můžete zablokovat remarketingovou funkci "Custom Audiences" v nastaveních pro reklamu na adrese: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deaktivieren.

Za tímto účelem se musíte přihlásit na Facebook.

Jestliže nemáte účet na Facebooku, reklamu Facebooku, která je založena na chování uživatele, můžete vypnout na stránkách Evropského sdružení pro interaktivní digitální reklamu (European Interactive Digital Advertising Alliance): http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.


6. Zpravodaj

Údaje pro zpravodaj

Pokud chcete dostávat informační zpravodaj pro zákazníky obchodu nebo informační zpravodaj pro montážní firmy nabízené na našem webu, potřebujeme Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Pokud chcete dostávat informační zpravodaj pro montážní firmy, prosíme také o uvedení názevu firmy.

Údaje uvedené v přihlášce k zasílání novinek jsou zpracovávány pouze na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Souhlas s uložením dat, včetně e-mailové adresy a jejich použití pro zasílání zpravodaje, můžete kdykoli odvolat, např. prostřednictvím odkazu „Odhlásit se“ ve zpravodaji nebo zasláním zprávy o odběru zpravodaje na adresu marketing@winkhaus.pl. Tato skutečnost nemá vliv na oprávněnost procesů zpracování dat, ke kterým došlo, před odhlášením odběru zpravodaje.

Data, která jste odeslali pro odběr zpravodaje, budou u nás uložena do doby, než se odhlásíte, poté dojde k jejich smazání. Tyto údaje však mohou být dále zpracovávány, a to i přes odvolání souhlasu, existuje-li ze strany správce oprávněný zájem podle čl. 6 doložka 1 písm. f GDPR, což platí např. pro případ porušení zákona subjektem, kterého se údaje týkají, nebo obrany před nároky.

SAREsystem

Tento web používá k zasílání zpravodaje nástroj SAREsystem. Dodavatelem je Digitree Group S.A. (bývalý název: SARE S.A.), Rybnik, ul. Raciborska 35A.

SAREsystem je služba, díky které lze zasílání zpravodaje organizovat a analyzovat.

Příjemci Vašich osobních údajů uvedených pro zasílání zpravodaje (např. e-mailová adresa, jméno a příjmení, název společnosti) mohou být:

• dodavatelé informačních systémů a poskytovatelé IT služeb pro Digitree Group S.A.

• subjekty poskytující Digitree Group S.A. průzkum kvality služeb, právní, analytické, marketingové služby, služby ochrany osobních údajů

• obchodní partneři Digitree Group S.A. v případě vyjádření souhlasu vyžadovaného obecně platným právem

• subjekty oprávněné k přijímání osobních údajů na základě právních předpisů

Digitree Group S.A. zaručuje, že nepřenáší žádná data neoprávněným subjektům. Digitree Group S.A. zveřejňuje uživatelská data pouze subjektům zmocněným podle obecně platných právních předpisů a na základě uzavřených smluv způsobem, který nepřekračuje rozsah souhlasů vyjádřených uživatelem.

Naše informační zpravodaje zasílané prostřednictvím SAREsystem, umožňují analyzovat chování příjemců informačního zpravodaje. Umožňují například analyzovat, kolik příjemců otevřelo zprávu v informačním zpravodaji a jak často klikli na jednotlivé odkazy. Pomocí nástroje pro analýzu konverzí lze sledovat, zda po kliknutí na odkaz v informačním zpravodaji byla provedena dříve definovaná akce (např. nákup produktu na webu).

Další informace o analýze dat společnosti Digitree Group S.A. najdete na: https://sare.pl/wp-content/uploads/2018/11/Polityka-prywatnosci-SAREsystem.pdf

Zpracování dat je založeno na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 bod a GDPR).

Tento souhlas můžete kdykoli zrušit odhlášením odběru novinek.

Toto nemá vliv na legálnost procesů zpracování dat, ke kterým došlo před odhlášením z odběru zpravodaje.

Pokud si nepřejete být analyzováni společností Digitree Group S.A., odhlaste se z odběru zpravodaje. Pro tento účel vkládáme příslušný odkaz do každé zprávy zaslaného zpravodaje. Zprávu o zrušení odběru zpravodaje můžete také poslat na e-mail marketing@winkhaus.pl.

Více informací naleznete v zásadách ochrany osobních údajů SAREsystem na adrese: https://sare.pl/wp-content/uploads/2018/11/Polityka-prywatnosci-SAREsystem.pdf

Smlouva o zpracování údajů

Se společností Digitree Group S.A. (bývalý název: SARE S.A.) jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů a při používání programu SAREsystém plně dodržujeme přísné pokyny orgánů odpovědných za ochranu osobních údajů.


7. Nástroje a pluginy

YouTube

Naše stránky používají plug-iny, které patří portálu YouTube společnosti Google. Provozovatel těchto stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Při návštěvě našich stránek, na kterých je plug-inem YouTube, dochází ke spojení se severy YouTube. Server YouTube obdrží současně informaci o naší stránce, kterou jste navštívili.

Jestliže jste přihlášení na účtu YouTube, souhlasíte s tím, aby společnost YouTube přiřadila Vaši aktivitu na internetu přímo k Vašemu osobnímu profilu. Zabráníte tomu tak, že se odhlásíte z účtu YouTube.

YouTube používáme pro uživatelsky přívětivou prezentaci on-line nabídky. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o tom, jak nakládat s uživatelskými daty, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cz

Google Maps

Tyto stránky využívají mapovou službu Google Maps prostřednictvím příslušného API. Poskytovatelem těchto služeb je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Při použití služeb Google Maps je nutný záznam Vaší IP adresy. Tyto informace jsou zpravidla zasílány a ukládány na serveru společnosti Google v USA. Provozovatel těchto stránek nemá vliv na tento přenos údajů.

Používání služby Google Maps slouží k uživatelsky přívětivé prezentaci naší on-line nabídky a ke snadnému vyhledání míst, které uvádíme na našich internetových stránkách. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace týkající se nakládání s údaji uživatelů naleznete v Politice soukromí firmy Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cz


8. Shromažďování a zpracování dat za účelem realizace smlouvy a vytvoření zákaznického účtu

Shromažďování dat

Osobní údaje shromažďujeme, pouze pokud nám je dobrovolně poskytnete zadáním objednávky, kontaktním formulářem příp. e-mailem, nebo vytvořením zákaznického účtu. Povinná pole jsou označena, protože tato data jsou nezbytná pro uzavření smlouvy, k posouzení případu, ve kterém jste nás kontaktovali, nebo pro založení zákaznického účtu. Bez těchto údajů nemůžete dokončit objednávku, vytvořit zákaznický účet ani se s námi kontaktovat. Jaké údaje se shromažďují, vyplývá z formulářů, do kterých se údaje zadávají. Poskytnuté údaje používáme k uzavření smlouvy a pro odpovědi na Vaše dotazy. Po uzavření smlouvy nebo po smazání Vašeho zákaznického účtu bude zpracování Vašich údajů omezeno a po uplynutí promlčecích a retenčních období stanovených v daňových a účetních předpisech budou tato data vymazána. Pokud výslovně souhlasíte s dalším používáním těchto údajů nebo v souladu s platnými zákony, vyhrazujeme si právo na další používání těchto dat. O takových případech Vás informujeme v tomto prohlášení. Váš zákaznický účet lze kdykoli smazat zasláním zprávy na naši kontaktní adresu.

Předávání dat

Za účelem realizace smlouvy předáváme Vaše data kurýrní společnosti, která zajišťuje dopravu, nebo jinému dopravci, pokud je to nutné pro dodání objednaného zboží. V závislosti na tom, kterého poskytovatele platebních služeb si vyberete při objednávce, převedeme platební údaje shromážděné pro tento účel instituci, která platbu zajišťuje, případně poskytovateli platebních služeb, kterého jsme si vybrali my nebo Vy pro zpracování platby. Někteří poskytovatelé platebních služeb shromažďují údaje nezávisle, pokud si u nich založíte účet. V takových případech se prosím přihlaste k poskytovateli platebních služeb pomocí přístupových údajů v rámci objednávky. Zde platí také zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

Osobní údaje mohou být také předávány jiným společnostem v rámci skupinu WINKHAUS.

Předávání dat poskytovateli platebních služeb

Za účelem provádění plateb online předáváme Vaše data poskytovatelům platebních služeb, zejména: PayPro, Przelewy24, GoPay, SIX PAYMENT. Tyto subjekty jsou správci osobních údajů klientů pro účely plateb.

Předávání dat kurýrní společnosti

Za účelem doručeníí zboží jsou Vaše osobní údaje předávány poštovním operátorům a dopravcům. Osobní údaje jsou poskytovány v míře potřebné k doručení dodávky.


9. Integrace s Trusted Shops Trustbadge

Abychom mohli prezentovat naši značku kvality Trusted Shops, jakož i shromážděné recenze zákazníků a nabídky produktů Trusted Shops, které jsou k dispozici kupujícím při zadávání objednávky, je s našimi stránkami integrována služba Trustbadge od Trusted Shops. V tomto ohledu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu a až do odvolání.

Výše uvedené slouží k ochraně našeho oprávněného zájmu spočívajícího v optimální prezentaci naší nabídky na trhu. Trustbadge a takto inzerované služby jsou nabídkou společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem, Německo.

Pokud používáte Trustbadge, server si automaticky pamatuje tzv. protokoly serveru obsahující například Vaši IP adresu, datum a čas dotazu, množství přenesených dat a poskytovatele internetových služeb (přístupová data) a dokumentují vyvolání Trustbadge. Přístupové údaje uvedené výše nejsou předmětem analýzy a jsou automaticky přepsány do sedmi dnů od ukončení Vaší návštěvy webu.

Další osobní údaje shromažďuje společnost Trusted Shops pomocí našeho internetového obchodu, pouze pokud se při vytváření objednávky v obchodě rozhodnete používat produkty Trusted Shops, nebo jste se již zaregistrovali k jejich používání. V takových případech platí dohoda uzavřená mezi Vámi a společností Trusted Shops.

Připomenutí možnosti vyjádření názoru

Připomenutí možnosti vyjádření názoru jsou zaslaná přes Trusted Shops. Pokud jste s tím výslovně souhlasili během, nebo po zadání objednávky, předáme Vaši e-mailovou adresu společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolín nad Rýnem, Německo (www.trustedshops.pl), aby bylo možné zaslat e-mailem připomínku s možností vyjádřit Váš názor na nákup provedený v našem obchodě.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním příslušné zprávy na naši kontaktní adresu nebo přímo ve formě prohlášení učiněného společnosti Trusted Shops.

Ochrana kupujícího - záruka Trusted Shops

Internetový obchod nabízí záruku Trusted Shops. Po provedení nákupu v internetovém obchodě může zákazník požádat o ochranu kupujícího a záruku Trusted Shops. Získání záruky chrání před ztrátou peněz v případě nedodání zboží nebo nevrácení peněz po odstoupení od smlouvy, bez ohledu na způsob platby. Při připojení k programu ochrany kupujících - záruka Trusted Shops, obdrží zákazník e-mailem potvrzení od Trusted Shops.


10. Práva průmyslového a duševního vlastnictví

Všechny texty, fotografie, grafika, animace, video a zvukové materiály a další obsah umístěný na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem a souvisejícími právy. Bez písemného souhlasu společnosti Winkhaus nesmíte tento obsah reprodukovat, měnit ani používat v jiných elektronických nebo tištěných publikacích. Všechny ochranné známky, pokud není uvedeno jinak, jsou chráněny, zejména: značky, loga, vzory, jmenovky. Patenty a ochranné známky na těchto stránkách jsou duševním vlastnictvím společnosti Winkhaus.


11. Odpovědnost a příslušnost soudu

Společnost Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z o.o. sp. k. nese odpovědnost v souladu s právními předpisy, včetně odpovědnosti za zaviněné škody způsobené jejím jednáním.

Kromě odlišných regulací vyplývajících z bezpodmínečně platných právních předpisů je tato odpovědnost omezena na škody způsobené společností úmyslně nebo z důvodu hrubé nedbalosti nebo vyplývající z hrubého porušení důležitého smluvního závazku, přičemž za důležitý smluvní závazek se považuje takový závazek, bez jehož naplnění nelze dosáhnout účelu smlouvy; odpovědnost se omezuje na typické škody, které jsou běžným důsledkem určitého porušení.

Spory a právní vztahy se společností Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z o.o. sp. k. se řídí výhradně polským právním řádem. Příslušným soudem pro řešení sporů souvisejících s předmětem této Politiky soukromí je polský obecný soud. Nebude-li poškozeným spotřebitel, bude se jednat o soud místně příslušný pro sídlo Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z o.o. sp. k.


12. Zveřejnění

Aktuální verze těchto zásad ochrany osobních údajů byla zveřejněna 3. 12. 2019.